Welkom

Welkom op de website van De Vries & Doornbos, advocaten en belastingkundige.
De Vries & Doornbos verleent diensten aan het midden- en kleinbedrijf, agrariėrs, diverse non-profit instellingen en particulieren. Sinds 2000 is het kantoor gestaag gegroeid van twee advocaten tot nu zes advocaten, een juridisch medewerkster en een belastingkundige.

Wij willen onze cliënten op een zo breed mogelijk terrein kunnen adviseren. Ondernemers en particulieren kunnen dan ook met vrijwel al hun juridische en fiscale problemen bij ons kantoor terecht. Wat wij allemaal doen, vindt u onder “rechtsgebieden”.

De Vries & Doornbos streeft naar een optimaal resultaat voor de klant. Daarbij is snelle en efficiënte dienstverlening uitgangspunt en dat tegen een redelijk tarief. De werkzaamheden worden verricht vanuit de kantoren in Zwolle en Groningen. De cliënten van De Vries & Doornbos advocaten komen uit het hele land, maar uiteraard met name uit Midden- en Noord-Nederland. Tussen de beide kantoren vindt regelmatig overleg plaats, waarbij de specialisaties van de op de vestigingen werkzame advocaten en belastingkundige zo breed mogelijk worden ingezet.

Belangrijke speerpunten voor het kantoor zijn arbeidsrecht, verbintenissenrecht, ondernemingsrecht (met name insolventierecht en de incassopraktijk en het opzetten van ondernemingsstructuren), strafrecht, personen- en familierecht en (agrarisch) belastingrecht.

Graag zijn wij ook u van dienst!